So Sánh Thời Lượng Pin Của Switch Mới và Cũ

0
30

Bảng so sánh thời lượng Pin của các games Nintendo Switch giữa phiên bản Switch cũ và phiên bản Switch nâng cấp pin

Gía các dòng máy Nintendo Switch : https://bit.ly/2L8DrXC

Nguồn
Rev: https://reviews2go.com/…/nintendo-switch-battery-life-char…/
OG: https://reviews2go.com/…/nintendo-switch-v2-battery-revisi…/

Chia sẻ