So Sánh Thời Lượng Pin Của Switch Mới và Cũ

Bảng so sánh thời lượng Pin của các games Nintendo Switch giữa phiên bản Switch cũ và phiên bản Switch nâng cấp pin
Gía các dòng máy Nintendo Switch : https://bit.ly/2L8DrXC
Nguồn
Rev: https://reviews2go.com/…/nintendo-switch-battery-life-char…/
OG: https://reviews2go.com/…/nintendo-switch-v2-battery-revisi…/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *